Informace pro lékaře

praktický lékař

  • neodkladně suspekce na hluboký a povrchový zánět žil a akutní tepenný uzávěr, poruchy prokrvení, vasospasmy, šelesty a supekce na stenosy krčních tepen, abdomináoní aneurysma, symptomat. a asymptomat. nositelé trombofilních mutací a get. příbuzní, získané trombofilie, trofické změny a dyskolorace,defekty, varixy, předoper. přípravy, převody poorální-parenteroální antikoagulace a zpět a jiné

hematolog

  • ultrazvuková vyšetření, společná péče

dermatolog

  • dif dg. trofických změn, dyskolorací a defektů

gynekolog

  • vyšetření žilního systému u pacientek rizikových, gravidních a s hormonální antikoncepcí

orthoped, chirurg

  • stanovení rizika, předoperační příprava a zajištění pacientů

revmatolog

  • chladové testy, vasospasmy u systémových onemocnění

posudkový lékař

  • komplexní cévní vyšetření podle zadaného požadavku

Péči poskytujeme trvale všem pacientům smluvních pojišťoven, v NEODKLADNÉM případě (statim) IHNED bez objednání - v podezření na hlubokou žilní trombosu, tromboflebitidu a akutní tepenný uzávěr.

MUDr. Andrea Ešlerová