MUDr. Andrea Ešlerová
soukromá angiologická ordinace

Péči poskytujeme trvale všem pacientům smluvních pojišťoven,
v NEODKLADNÉM případě (statim) IHNED bez objednání
- v podezření na hlubokou žilní trombosu, tromboflebitidu a akutní tepenný uzávěr.

Ordinační hodiny

Aktuality a novinky

V ambulanci platí povinnost nošení roušky/respirátoru

Ve všech prostorách ambulance platí do odvolání povinnost nošení roušky nebo respirátoru FFP2.

Poskytovatel ústavní i ambulantní zdravotní péče, který tuto povinnost stanoví, je oprávněn vyžadovat její dodržování s odkazem na povinnost pacientů řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb (§ 41 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění).
Toto oprávnění má poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení těchto prostředků stanoveno celostátně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví či nikoli.

Pojišťovny nasmlouvané

111 Všeobecná ZP
211 ZP ministerstva vnitra
201 Vojenská ZP
207 Oborová ZP
205 Česká průmyslová ZP
213 Revírní bratrská pokladna

Objednávání pacientů

Termín podle naléhavosti nebo požadavku odesílajícího lékaře, osobně nebo telefonicky.

Kontakt